Uppföljning

Syftet med uppföljningen är att följa upp kvaliteten på introduktionen. Informationen hjälper oss att förstärka det vi redan gör bra och förbättra områden där vi lyckats mindre bra. Resultatet hanteras av HR och rapporteras endast vidare som trender där inga enskilda kommentarer eller individer utpekas.

Väldigt missnöjdMissnöjdVarken nöjd eller missnöjdNöjdMycket nöjd
Rekryteringsprocessen
Välkomnandet första arbetsdagen
Praktikaliteterna som hör arbetet till
Närmaste chefens bemötande och tillgänglighet
Introduktion till företaget
Introduktion och samarbete med teamet
Introduktion till arbetsuppgifter
Tydliga mål och förväntningar i en målplan
Introduktionen som helhet