Bemanning – flexibel lösning för era behov

När lämpar sig bemanning som lösning på ert kompetensbehov?

Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens, och är en alternativ till att tillsvidareanställa personal. Behovet av personal kan skifta kraftigt och rätt tillfälle att välja bemanning kan exempelvis vara vid arbetstoppar, semestertider, tillväxt, organisationsförändringar, anställningsstopp, föräldraledighet eller sjukskrivningar. Oavsett om ni behöver personal på heltid, deltid, i några veckor eller under en längre period förser vi er med rätt kompetens. När ni väljer vår bemanningslösning tar vi hand om hela rekryteringsprocessen och tar sedan fullt arbetsgivaransvar för konsulten som anställs. Ni betalar endast för tiden ni hyr in konsulten. Det är en smidig lösning, som på samma gång ger er maximal trygghet.

Hur fungerar bemanning?

Lexman hjälper er hitta rätt person
När ni väljer vår bemanningslösning tar vi hand om hela rekryteringsprocessen, och ni får på så sätt tillgång till vårt stora nätverk av kandidater. För att försäkra högsta kvalité för såväl uppdragsgivare som jobbsökande använder vi oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess som är kvalitetssäkrad och vilar på arbetspsykologisk grund. Ni bestämmer själva hur delaktiga ni vill vara i processen men har alltid full insyn, får löpande information om status,och har möjlighet att påverka slutresultatet.<

Vi tar arbetsgivaransvaret

Bemanning innebär att konsulten är anställd av oss, som tar hela arbetsgivaransvaret. En konsultchef på Lexman blir medarbetarens närmaste chef. Ni får med andra ord hjälp med delar som personalansvar, löneadministration, utveckling och uppföljning. På Lexman tar vi konsultens trivsel på högsta allvar och alla anställningar regleras naturligtvis av ett kollektivavtal, som ger konsulten avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Vi arbetar proaktivt för att våra konsulter alltid ska ha utvecklande uppdrag där de utvecklas inom deras område.