Rekryteringsprocess – så går det till

Välkommen till Lexman – er samarbetspartner för lyckad rekrytering. Vi vet att en organisations framgång ligger i dess medarbetare, och vi finns här för att assistera er i att hitta de mest kvalificerade och lämpliga kandidaterna för ert företag. Med Lexman kan ni vara trygga med att rekryteringsprocessen kommer att vara smidig, noggrann och effektiv, skräddarsydd efter era specifika behov och mål.

Vad är en rekryteringsprocess?

En anställningsprocess innebär en serie steg som ett företag eller en organisation tar för att locka, välja och anställa ny personal. Processen omfattar allt från att fastställa arbetskraven till att publicera en jobbannons, sålla och intervjua kandidater, och till sist anställa den mest passande kandidaten.

Rekryteringsprocessen – steg för steg

Kravprofil

Varje rekryteringsprocess börjar med att definiera kravprofilen. Detta innebär att identifiera de färdigheter, erfarenheter och egenskaper som krävs för den specifika rollen.

De vanligaste kraven i en kravprofil är:

  • Relevant arbetslivserfarenhet: Detta inkluderar tidigare roller, ansvarsområden och prestationer.
  • Utbildning och certifieringar: Specifika examina, kurser eller certifieringar som kan vara nödvändiga för rollen.
  • Tekniska färdigheter: Detta kan innefatta programvara, programmeringsspråk eller maskiner som kandidaten måste kunna använda.
  • Personliga egenskaper: Egenskaper som kommunikation, ledarskap, problemlösning och teamarbete är ofta viktiga.

Annonsering

När kravprofilen är definierad, annonseras jobbet på lämpliga plattformar för att attrahera kvalificerade kandidater.

Urval

Urvalet är nästa steg i processen. Detta innebär att granska och jämföra ansökningarna för att hitta de kandidater som bäst matchar kravprofilen.

Telefonintervju

Utgående från urvalet, genomförs telefonintervjuer för att ytterligare bedöma kandidaternas lämplighet och intresse för rollen.

Djupintervju

De mest lovande kandidaterna bjuds sedan in till djupintervjuer. Detta ger oss en möjlighet att utforska kandidaternas bakgrund, kompetens och motivation på ett djupare plan.

Tester

Beroende på rollen, kan olika tester användas för att bedöma kandidaternas färdigheter och lämplighet. Dessa kan inkludera tekniska tester, personlighetstester, eller arbetsprover.

Bakgrundskontroll

Innan en slutlig anställningsbeslut tas, utförs en bakgrundskontroll. Detta kan innefatta referenstagning, kontroll av arbets- och utbildningshistorik, och ibland även en brottsbakgrundskontroll.

Anställning

Det sista steget i rekryteringsprocessen är anställning. Detta innebär att erbjuda jobbet till den utvalda kandidaten och se till att alla nödvändiga kontrakt och dokument är på plats. Med Lexman vid din sida genom hela processen, kan du vara säker på att du hittar rätt person för jobbet.

Prissättning för rekrytering

Vår prissättning är individuell och baseras på den specifika tjänsten och dess kravprofil. Vi förstår att varje organisation och varje roll har unika behov, och därför anpassar vi våra priser efter detta.
För att ge dig den mest kostnadseffektiva lösningen är vi alltid transparenta och tydliga med vår prissättning. Detta ger dig full kontroll och gör att du kan känna dig trygg i att du får det bästa värdet för dina pengar.
För att lära dig mer om vår prissättning, besök vår sida där vi ger en djupare inblick i hur vi prissätter våra tjänster på ett kostnadseffektivt och erfaret sätt.

Tips för en lyckad rekrytering

Utforma en detaljerad kravprofil

Att utveckla en väl genomtänkt kravprofil utgör fundamentet för en effektiv rekryteringsprocess. En distinkt kravprofil minimerar risken för misslyckade rekryteringar och anställningar som inte passar in i sina nya roller.

Upprätthåll en icke-diskriminerande rekryteringsprocess

En arbetsplats som präglas av mångfald skapar en attraktiv och engagerande miljö. Säkerställ därför att rekryteringsprocessen är fri från fördomar och att detta genomsyrar hela kandidatens resa, från det första intrycket. För mer information, se vår sida om diskriminering vid rekrytering.

Skapa en positiv upplevelse för kandidaten

Att tillhandahålla en positiv kandidatupplevelse, inklusive att regelbundet återkoppla om rekryteringsprocessens framsteg, är en central del av processen. Det påverkar inte bara kandidatens syn på processen utan även företagets image externt. Från kandidatens perspektiv är regelbunden feedback en högt uppskattad del av rekryteringsprocessen.

Välj urvalsmetoder med omsorg

Det finns en rad olika urvalsmetoder att tillgå under en rekryteringsprocess. Det är viktigt att välja de metoder som passar bäst för rollen, men också utifrån de kompetenser och egenskaper som beskrivs i kravprofilen.

Använd kompetensbaserad intervjuteknik

Att diskutera hobbyer och boendeförhållanden under en intervju kan vara trevligt, men ger inte en fullständig bild av kandidaten när det gäller rekrytering till en position i ett företag. Fokusera istället på kompetensbaserade intervjuer som ger svar på relevanta frågor för rollen och ger dig en djupare insikt i hur kandidaten agerar i arbetsrelaterade situationer.

Använd arbetsprover/case

Arbetsprover är ett effektivt sätt att utvärdera hur kandidaten presterar i de förmågor ni söker. Arbetsgivaren får konkreta bevis att bedöma och det kan också upplevas mer rättvist ur kandidatens synvinkel. Med ett arbetsprov blir kandidaten bedömd utifrån kunskapen om det specifika jobbet de har sökt till, inte bara baserat på en intervju. Det är en utmärkt urvalsmetod om valet står mellan två kandidater, men fungerar också bra tidigt i rekryteringsprocessen för att sortera bort de som saknar rätt kompetenser för jobbet. Genom denna metod kan du försäkra dig om att du anställer rätt person för jobbet.

Skicka in ditt rekryteringsuppdrag till oss

Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå med hjälp av den rätta personalen? Fyll i formuläret här på vår hemsida för att skicka in ditt rekryteringsuppdrag till oss. Genom att ta hjälp av Lexman kan du förvänta dig en skräddarsydd och effektiv rekryteringsprocess, anpassad efter dina specifika behov och mål.

Vi tror på att skapa varaktiga och framgångsrika samarbeten. Med oss vid din sida kan du räkna med att hitta kandidater som inte bara har rätt kompetenser, men också passar in i din företagskultur och bidrar till företagets övergripande vision. Vi är med dig genom varje steg i processen och ser till att alla delar är noggrant genomförda.

Kom ihåg, det är inte bindande att fylla i formuläret. Det är helt enkelt första steget i att utforska hur Lexman kan hjälpa dig att hitta din nästa stjärnmedarbetare. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att bygga ditt drömteam.

Vänligen besvara frågorna som avser rollen du söker

Exempelvis: Butiksmedarbetare, avdelningsansvarig bageri, administration mm.
Om du har möjlighet så kan du ladda upp en Word eller PDF fil med beskrivning och kvalifikationer för tjänsten
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 7 files.
Här kan du ladda upp relevanta dokument som avser tjänsten