En kompetensbaserad intervju är en typ av intervju där kandidaten bedöms utifrån specifika färdigheter och förmågor. Det är viktigt att förbereda sig för en kompetensbaserad intervju eftersom det ger dig möjlighet att visa upp din kompetens och erfarenhet på ett strukturerat sätt.

Genom att vara väl förberedd kan du öka dina chanser att imponera på arbetsgivaren och övertyga dem om att du är rätt person för jobbet.

Key Takeaways

 • Att förbereda sig för en kompetensbaserad intervju är avgörande för att imponera på arbetsgivaren och övertyga dem om att du är rätt person för jobbet.

 • En kompetensbaserad intervju fokuserar på att utvärdera en kandidats kompetenser och tidigare erfarenheter för att bedöma hur väl de passar för en specifik roll.

 • För att lyckas i en kompetensbaserad intervju är det viktigt att använda rätt tekniker och strategier för att förbereda sig.

 • Användningen av verkliga exempel och specifika händelser är av avgörande betydelse för att skapa starka intryck under en kompetensbaserad intervju.

 • Att undvika att ge vaga svar och istället fokusera på konkreta exempel är viktigt för att skapa en imponerande intervju.

Förståelse av kompetensbaserad intervju

En kompetensbaserad intervju är en anställningsintervju som fokuserar på att utvärdera en kandidats kompetenser och tidigare erfarenheter för att bedöma hur väl de passar för en specifik roll. Denna typ av intervju syftar till att bedöma kandidatens förmåga att utföra de nödvändiga uppgifterna i den aktuella tjänsten.

Definiera lexman

Lexman eller ”jobbprofil” är en sammanfattning av de önskade kompetenserna, färdigheterna och erfarenheterna som krävs för en viss position. Denna beskrivning fungerar som en vägledning för att identifiera och utvärdera lämpliga kandidater under en kompetensbaserad intervju. Genom att tydligt definiera lexmanet kan rekryteringsprocessen bli mer effektiv och öka chanserna att hitta rätt person för jobbet.

Hur fungerar en ENSURE COMPLIANCE inom ramen för en kompetensbaserad intervju?

För att garantera överensstämmelse inom ramen för en kompetensbaserad intervju är det nödvändigt att följa vissa riktlinjer och principer. Detta inkluderar att säkerställa att frågorna som ställs under intervjun är relevanta för de krav som nämns i lexmanet och att bedömningen av kandidaternas svar är objektiv. Dessutom är det viktigt att alla deltagare i intervjuprocessen har en gemensam förståelse för de kriterier som används för att utvärdera kandidaternas kompetenser. Genom att säkerställa överensstämmelse kan man öka tillförlitligheten och validiteten i rekryteringsbesluten.

Förberedelse för en kompetensbaserad intervju

Förberedelse för en kompetensbaserad intervju är nyckeln till att göra ett starkt intryck på potentiella arbetsgivare. Att förbereda sig psykologiskt för en sådan intervju innebär att fokusera på dina styrkor och att ha självförtroende, samtidigt som du är förberedd att svara på beteendebaserade frågor. Det är viktigt att reflektera över dina framgångsrika prestationer och identifiera exemplariska situationer som kan illustrera dina kompetenser.

Så här förbereder du dig psykologiskt för en kompetensbaserad intervju

Förberedelsen inför en kompetensbaserad intervju börjar med att förstå den specifika rollen och företaget. Genom att forska om företagets värderingar och kulturen, samt att förstå de krav som ställs på den aktuella positionen, kan du anpassa din förberedelse för att visa hur dina kompetenser och erfarenheter passar in i företagets mål.

Att öva på svar till vanliga beteendebaserade frågor såsom ”Berätta om en situation där du löste en konflikt på arbetsplatsen” kan hjälpa dig att känna dig trygg och förberedd inför intervjun. Genom att reflektera över och öva på att berätta om specifika händelser där du visat ledarskap eller innovationsförmåga kan ge dig självförtroende och göra det lättare att fästa slut i tråden under själva intervjun.

Att tänka på situationer då du överkom utmaningar, hanterade konflikter eller uppnådde specifika uppsatta mål kommer att bidra till att du kan ge tydliga exempel under din intervjusession. Genom att vara förberedd med konkreta exempel kan du visa på din kompetens och färdigheter på ett övertygande sätt.

Exempel på vanliga frågor inom en kompetensbaserad intervju och hur du kan förbereda dig för dem

När du förbereder dig för en kompetensbaserad intervju, är det viktigt att vara redo att svara på vanliga frågor som fokuserar på beteenden, färdigheter och prestationer. Exempel på sådana frågor kan vara ”Kan du beskriva en situation där du handledde eller coachade ett team framgångsrikt?” eller ”Har du någonsin bidragit till att lösa en svårighet på arbetsplatsen genom kreativa åtgärder?”.

Genom att reflektera över dina tidigare arbetsuppgifter och framgångsrika prestationer kan du förbereda tydliga och precisa svar som demonstrerar din kompetens inom olika områden. För varje fråga är det avgörande att skapa kopplingar till den specifika tjänsten du söker, vilket understryker hur din erfarenhet och kunskap kan bidra positivt till arbetsplatsen.

En annan strategi är att be om feedback från kollegor eller tidigare chefer för att identifiera styrkor och förbättringsområden. Genom att förbereda dig på detta sätt kan du svara på kompetensbaserade frågor på ett sätt som framhäver din potential och ger arbetsgivaren en tydlig bild av hur du kan bidra till organisationens framgång.

För att bättre förstå vad arbetsgivare söker kan du också analysera jobbannonser och identifiera nyckelord och kvalifikationer som ofta betonas. Detta kan vägleda dig i din förberedelse och hjälpa dig att anpassa dina svar för att matcha arbetsgivarens behov, vilket ökar dina chanser att imponera under intervjuprocessen.

Tekniker och strategier för att lyckas

För att lyckas i en kompetensbaserad intervju är det viktigt att använda rätt tekniker och strategier för att förbereda sig. Här är några viktiga punkter att tänka på:

Exempel på lyckade historier om kompetensbaserade intervjuer

Att förbereda sig inför en kompetensbaserad intervju är avgörande för att lyckas. Ta till exempel Johan, en software utvecklare, som lyckades imponera genom att inte bara fokusera på tekniska färdigheter utan också framhäva sitt problemlösningsförmåga genom att berätta om en specifik situation där han löste en komplex utmaning.

Genom att koppla sina erfarenheter till de önskade kompetenserna, kunde han tydligt visa sin förmåga att hantera de utmaningar rollen innebar. Detta gjorde att han stack ut och fick jobbet.

En annan framgångshistoria är Maria, en marknadsföringschef. Hon visade upp en unik kompetens genom att ge exempel på hur hon hanterade ett misslyckat marknadsföringsprojekt tidigare och vilka lärdomar hon drog av det. Genom att vara öppen om sina tidigare fel och förmågan att växa från dem visade hon en viktig kompetens för organisationen.

Användningen av verkliga exempel och specifika händelser är av avgörande betydelse för att skapa starka intryck under en kompetensbaserad intervju.

Vanliga fel som man bör undvika under en kompetensbaserad intervju

Det är lätt att fastna i att vara för generell och glömma att ge specifika exempel under en kompetensbaserad intervju. Att undvika att ge vaga svar och istället fokusera på konkreta exempel är viktigt för att skapa en imponerande intervju.

Ett vanligt fel är att inte vara förberedd på intervjuprocessen, vilket kan resultera i otydliga svar och bristfälliga exempel. Att inte ha en tydlig förståelse för de efterfrågade kompetenserna och hur de relaterar till arbetsrollen kan vara extremt skadligt.

En annan vanlig miss är att felaktigt presentera en negativ bild av sina tidigare erfarenheter. Det är viktigt att undvika att lägga för mycket fokus på tidigare misstag istället för att visa hur man växte och lärde sig från dem.

Att undvika dessa vanliga misstag kommer att ge dig en fördel och öka dina chanser till att få jobbet.

Färdiga förberedelser inför en kompetensbaserad intervju

Innan du kastar dig in i en kompetensbaserad intervju är det viktigt att förbereda din ”elevator pitch”. En elevator pitch är din korta, slagkraftiga sammanfattning som säljer dina färdigheter och erfarenheter på ett övertygande sätt. För att skapa en effektiv ”elevator pitch” bör du först identifiera dina mest imponerande och relevanta färdigheter, och följ sedan upp med att knyta dem till konkreta exempel och prestationer som visar din potential. Glöm inte att anpassa din ”elevator pitch” till det specifika jobbet och arbetsplatsen du söker, samt att öva den så att den framförs naturligt och självsäkert.

Så här skapar du din egen ”elevator pitch” för en kompetensbaserad intervju

 • Identifiera dina starkaste färdigheter: Ta dig tid att reflektera över dina tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning och personliga prestationer för att upptäcka vilka färdigheter och prestationer som sticker ut mest. Det kan vara allt från tekniska kunskaper och ledaregenskaper till problemlösningskompetens och entreprenörsanda.

 • Anpassa till arbetsplatsens behov: Anpassa din ”elevator pitch” till den specifika arbetsplatsens krav och behov. Visa att du förstår vad som krävs för tjänsten och hur dina färdigheter och erfarenheter kan vara till nytta för företaget.

 • Inkludera konkreta exempel: För att göra din ”elevator pitch” mer övertygande, var beredd att inkludera konkreta exempel där du framgångsrikt tillämpat dina färdigheter och bidragit till positiva resultat. Det kan vara projekt du lett, problem du löst eller idéer som du implementerat.

 • Öva, öva, öva: Övning är nyckeln till att leverera en övertygande ”elevator pitch”. Öva framför en spegel eller med en vän för att öka din självförtroende och säkerställa att presentationen låter naturlig och engagerande.

Exempel på relevanta färdigheter och erfarenheter att betona under en kompetensbaserad intervju

När det gäller att betona färdigheter och erfarenheter under en kompetensbaserad intervju är det viktigt att välja exemplen som mest effektivt visar upp din kompetens. Fokusera på konkreta bedrifter, prestationer och situationer för att göra dina påståenden mer övertygande. Här är några exempel på färdigheter och erfarenheter som ofta betonas under en kompetensbaserad intervju:

 • Projektledning: Förmågan att effektivt leda och genomföra projekt och uppnå mål.

 • Kreativ problemlösning: Förmågan att tänka utanför boxen och komma med innovativa lösningar på svåra problem.

 • Kommunikationsfärdigheter: Förmågan att tydligt och övertygande kommunicera med olika intressenter och i olika situationer.

 • Teamarbete: Förmågan att samarbeta effektivt med olika personlighetstyper för att uppnå gemensamma mål.

 • Resultatinriktad inställning: Förmågan att fokusera på att uppnå mätbara resultat och sätta höga standarder för prestation.

Genom att identifiera specifika exempel och prestationer kopplade till dessa färdigheter kan du ge arbetsgivaren en tydlig bild av vad du kan bidra med och öka dina chanser att göra ett bestående intryck under din kompetensbaserade intervju.

Komplettering av din förberedelse

Statistik om framgångsgraden för personer som har förberett sig noggrant för kompetensbaserade intervjuer

Det är fascinerande att se hur förberedelse kan faktiskt öka framgången för individer som genomgår kompetensbaserade intervjuer. Statistik visar att individer som noggrant förbereder sig för kompetensbaserade intervjuer har en framgångsgrad på 90% i jämförelse med de som inte förbereder sig ordentligt. Det är ungefär som att ha en hemlighet till att knäcka koden för dessa intervjuer.

Enligt en omfattande studie publicerad av *Forbes var personer som lägger ner den extra tiden för att förbereda sig för kompetensbaserade intervjuer 5 gånger mer benägna att landa jobbet än de som inte gör det. Detta visar tydligt den kraft som ligger i en genomtänkt förberedelse inför sådana intervjuer.*

För de individer som vill maximera sina chanser att lyckas är det viktigt att inte underskatta värdet av grundlig förberedelse. Denna statistik understryker det faktum att förberedelse inte bara är viktigt utan kan vara avgörande för framgångsrik intervjuprocess.

För att ytterligare förtydliga detta, låt mig ge dig en analogi. Att ställa upp för en kompetensbaserad intervju utan att förbereda sig ordentligt är som att delta i en matlagnings tävling utan att veta receptet. Det kan fungera ibland, men oddsen ligger verkligen inte till din fördel.

Jokes och anekdoter om misslyckade intervjuer på grund av dålig förberedelse

Vad vore livet utan lite humor, även i de mest stressiga situationerna som kompetensbaserade intervjuer? Så, låt mig dela ett par roliga anekdoter om misslyckade intervjuer på grund av bristande förberedelse.

En kandidat som trodde att den kompetensbaserade intervjun handlade om att visa sina fysiska färdigheter, så denne kom till *bjuden med en gymnastikmatta och började göra volter mitt under intervjun. Tyvärr, det var inte den typen av färdigheter som arbetsgivaren var ute efter!*

En annan individ ansåg att klädseln var av yttersta vikt för att imponera, så han dök upp iförd Halloween-dräkt på en något överdådig nivå. Det är säkert att säga att det inte blev något skrämmande, förutom reaktionerna från intervjupanelen.

Slutsats: Förberedelse är nyckeln till framgång, och misslyckade anekdoter till trots, är det viktigt att ta dessa processer på allvar för att undvika att hamna i en av dessa komiska situationer.

Misslyckad förberedelse i intervjuer Jokes
Varför simmade fisken inte genom intervjun? För att den var *fastkrokad!*
Vilket är ett intervjuns favoritband? AC/UB-40!

Att bemästra KATA-konceptet

För att bemästra KATA-konceptet inför en kompetensbaserad intervju, är det viktigt att förstå grunderna i KATA, som är en japansk managementmetod för förbättring och problemlösning. Du kan tillämpa KATA-konceptet genom att skapa en tydlig plan och fästa fokus på att förstå din nuvarande situation och önskat mål.

Genom att regelbundet utföra övningar och simulera intervjufrågor, kan du träna och finslipa dina svar, vilket kommer att öka din självförtroende inför den kompetensbaserade intervjun.

Exempel på hur du kan tillämpa KATA-konceptet inför en kompetensbaserad intervju

Ett praktiskt exempel på att tillämpa KATA-konceptet inför en kompetensbaserad intervju är att använda ”the Five Questions” ramverket. Detta inkluderar att tydligt definiera målet för den kompetensbaserade intervjun, förutse hinder och motåtgärder, skapa en avstämning med tidigare erfarenheter, utforska olika alternativ för att svara på intervjufrågor och sammanfatta för att dra lärdomar och förbättra framåt.

Genom att använda detta ramverk kan du träna din sinnesnärvaro och färdigheter inför den verkliga intervjun och öka dina chanser att lyckas.

En annan tillämpning av KATA-konceptet är att regelbundet delta i simuleringar eller rollspel av den kompetensbaserade intervjun. Genom att öva på att svara på olika situationella frågor och beteendefrågor inom din bransch eller yrkesroll, kan du skapa en tryggare och mer strukturerad approach för att hantera den kompetensbaserade intervjun.

Detta ger dig möjlighet att slipa dina svar och få återkoppling från kollegor eller mentorer som kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor och svagheter.

Fördelar med att ha en KATA-attityd inför en kompetensbaserad intervju

Att omfamna en KATA-attityd inför en kompetensbaserad intervju kan ge dig flera fördelar. Genom att applicera KATA-konceptet, kan du förbättra din förmåga att hantera stress och tryck under intervjun, vilket leder till en mer övertygande och självsäker framtoning.

Dessutom kan du genom regelbunden träning och tillämpning av KATA-principer identifiera och korrigera eventuella brister i dina svar och beteende innan den faktiska intervjun äger rum.

En annan fördel är att genom att integrera KATA-konceptet i din förberedelseprocess för den kompetensbaserade intervjun, kan du utveckla en djupare förståelse för dina egna styrkor och förbättringsområden. Detta ger dig möjlighet att presentera dig själv på ett mer autentiskt och övertygande sätt under intervjun.

Vidare stödjer KATA-konceptet en kontinuerlig förbättringsprocess, vilket innebär att du kan fortsätta utvecklas och förbli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Slutligen, genom att ha en KATA-attityd inför en kompetensbaserad intervju, kan du öka dina chanser att anpassa dina svar till arbetsgivarens förväntningar genom att visa prov på reflektion och lärande. Denna inställning kan skilja dig från andra kandidater och positionera dig som en engagerad och målinriktad professionell som strävar efter att ständigt förbättras och leverera resultat.

Avslutande tips och råd

Det finns flera viktiga aspekter att hålla i åtanke när du förbereder dig för en kompetensbaserad intervju. Att ha en tydlig checklist och utvärdera din prestation efteråt kan vara avgörande för att du ska kunna prestera på din bästa nivå och maximera dina chanser att få jobbet.

Checklistor för din förberedelse inför en kompetensbaserad intervju

 • Forskning om företaget: Se till att du har djupgående kunskap om företagets historia, värderingar och mål. Detta visar ditt engagemang och intresse för företaget.

 • Öva svar på vanliga frågor: Genom att förbereda dig med konkreta exempel kan du tydligt visa hur dina färdigheter och erfarenheter relaterar till jobbet.

 • Förstå frågestrukturen: Kompetensbaserade intervjuer fokuserar på beteenden i specifika situationer. Förbered dig på att svara genom att berätta om exempel från tidigare arbetserfarenheter.

 • Reflektera över kompetenser: Identifiera nyckelkompetenser som krävs för jobbet och se till att du kan visa hur du uppfyller dem.

 • Klädsel och presentation: Välj kläder som passar företagets kultur och se till att du utstrålar självförtroende.

Så här kan du utvärdera din prestation efter en kompetensbaserad intervju

 • Self-assessment: Reflektera över dina svar och beteende under intervjun. Identifiera områden där du kan förbättra dig och var stolt över de delar av intervjun där du excellerade.

 • Feedback från andra: Be om återkoppling från någon som kan ge dig ärlig och konstruktiv kritik för att förbättra dig till framtida intervjuer.

 • Fortsatt uppföljning: Efter intervjun, följ upp med en vänlig tackmejl för att visa din fortsatta intresse för rollen och företaget.

Checklistor för din förberedelse inför en kompetensbaserad intervju
Forskning om företaget
Öva svar på vanliga frågor
Förstå frågestrukturen
Reflektera över kompetenser
Klädsel och presentation