Vad är bemanning?

Bemanning är en lösning för uppdragsgivare som söker personal. Konceptet bygger på att hyra in personal och kompetens efter mer eller lite mindre tillfälliga behov. Bemanning är en smidig lösning eftersom företaget styr hur lång period och till vilken utsträckning de önskar hyra in personal. Vid exempelvis arbetstoppar, organisationsförändringar eller vikariebehov är bemanning en passande metod att välja. Bemanning är med andra ord en möjlighet för att snabbt lösa kortsiktiga kompetens- och personalbehov.

Lexman är ett bemanningsföretag med över 17 års erfarenhet av personaluthyrning. Som bemanningsföretag hjälper Lexman företag genom hela rekryteringsprocessen. Tillsammans med en skicklig rekryterare skapar kunden en krav profil utifrån de kompetenser som efterfrågas. Därpå hjälper Lexman till med hela processen ifrån annons till slut intervju. Lexman är naturligtvis ett auktoriserat bemanningsföretag som anpassar bemanningen efter kundens särskilda behov.

Vad är ett auktoriserat bemanningsföretag?

Ett auktoriserat bemanningsföretag uppfyller branchorganisationen Kompetens företagen Almegas krav på auktorisation. Auktorisationen syftar till att ge kunden förhöjd trygghet samt bemanningsföretaget ökat erkännande och status. Auktoriserade bemanningsföretag ska bland annat att följa Kompetens företagens etiska regler, ha en fastställd jämställdhetsplan samt vara bundet till kollektivavtal. Alla krav granskas en gång per år för att säkra att de efterföljs.

Hur kan bemanningsföretag hjälpa till att hantera kortare uppdrag?

Lexman kan hjälpa företag att hantera kortare uppdrag genom att anställa arbetare på ett kortare uppdrag. Detta ger er möjlighet att anställa personal som är specialiserade på det specifika uppdraget, men inte behöver hålla dem anställda längre än nödvändigt.

Vilka fördelar har man som använder ett bemanning?

• Lexman kan hjälpa till att förbättra processen för att rekrytera och hålla rätt personal.

• Ni kan använda bemannigstjänster för att anställa temporär personal för att avlasta sitt arbete eller för att täcka upp ett bortfall av personal.

• Ni som använder bemannigstjänster kan få tillgång till en bredare pool av kandidater än vad man skulle ha haft med traditionella rekryteringsmetoder.

• Ni kan också använda bemannigstjänster för att få tillgång till specialistkompetens som de inte har.

Hur kan bemanning hjälpa företag att minska personalomkostnader?

Bemannigstjänster kan hjälpa er att minska personalomkostnader genom att erbjuda flexibla och kostnadseffektiva personal lösningar som är anpassade efter ert specifika behov. Bemannigstjänster kan hjälpa er att hålla ner personalomkostnaderna genom att erbjuda kortare anställningar eller bemannings lösningar som endast tas i anspråk vid särskilda tillfällen. Genom att använda bemannings lösningar kan ni undvika att lösa ut långsiktiga anställningskontrakt och betala för övertid som uppstår vid kortvariga projekt eller säsongsmässigt arbete. Bemannigstjänster ger också er möjlighet att anställa kvalificerade specialister som bara behövs för ett visst period, vilket kan minska kostnaden för att

Varför är det viktigt att använda ett bemanningsföretag för att hitta rätt kompetens?

Användning av Lexman är ett kostnadseffektivt sätt att hitta rätt kompetens för ett specifikt projekt eller tjänst. Det är ofta mycket billigare än att anställa en permanent medarbetare. Bevisade kompetens och erfarenheter kan också hittas snabbare, vilket sparar tid och hjälper till att undvika att företaget misslyckas med att uppfylla sina mål. Lexman kan också hjälpa er att uppfylla krav på färdigheter, utbildningar och certifieringar som krävs för vissa yrkesroller. Genom att använda Lexman kan niockså undvika att ta på sig onödiga risker som kan uppstå när man anställer permanenta medarbetare.