Vad är bemanning

Vad är bemanning?

Bemanning är en lösning för uppdragsgivare som söker personal. Konceptet bygger på att hyra in personal och kompetens efter mer eller lite mindre tillfälliga behov. Bemanning är en smidig lösning eftersom företaget styr hur lång period och till vilken utsträckning de önskar hyra in personal. Vid exempelvis arbetstoppar, organisationsförändringar eller vikariebehov är bemanning en passande metod att välja. Bemanning är med andra ord en möjlighet för att snabbt lösa kortsiktiga kompetens- och personalbehov.

Lexman är ett bemanningsföretag med över 17 års erfarenhet av personaluthyrning. Som bemanningsföretag hjälper Lexman företag genom hela rekryteringsprocessen. Tillsammans med en skicklig rekryterare skapar kunden en krav profil utifrån de kompetenser som efterfrågas. Därpå hjälper Lexman till med hela processen ifrån annons till slut intervju. Lexman är naturligtvis ett auktoriserat bemanningsföretag som anpassar bemanningen efter kundens särskilda behov.

Vad är ett auktoriserat bemanningsföretag?

Ett auktoriserat bemanningsföretag uppfyller branchorganisationen Kompetens företagen Almegas krav på auktorisation. Auktorisationen syftar till att ge kunden förhöjd trygghet samt bemanningsföretaget ökat erkännande och status. Auktoriserade bemanningsföretag ska bland annat att följa Kompetens företagens etiska regler, ha en fastställd jämställdhetsplan samt vara bundet till kollektivavtal. Alla krav granskas en gång per år för att säkra att de efterföljs.

Vad innebär bemanning med Lexman?

För att hitta rätt medarbetare på dagens arbetsmarknad krävs både tid, engagemang och kunskap. Lexman har över 17 års erfarenhet av bemanning och stöttar kunderna igenom hela rekryteringsprocessen. Sedan 2005 har Lexman nöjdast kunder i branschen. Med erfarna rekryterare, alla experter inom sina olika kompetensområden, känner de till de utmaningar och möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Lexman tar arbetsgivaransvar vid bemanning, vilket betyder att konsulten anställs av Lexman. Kunden betalar endast för de arbetstimmar de är i behov av.

 

5 anledningar till att använda bemanningsföretag. Läs hela inlägget här